Předvánoční výlet do Jindřichova Hradce

Na výlet do Jindřichova Hradce jsme vyjeli 19. prosince 2018. Cesta rychle utekla - povídali jsme si, fotili se a pouštěli písničky. Když jsme přijeli do JH, tak nám paní učitelka ukázala morový sloup a náměstí. Poté jsme došli do muzea, kde jsme se nasvačili, odpočinuli si a šli na prohlídku. Viděli jsme hodně betlémů ze všech různých materiálů. Také jsme se byli podívat na pozůstatky letecké bitvy, lékárnu Panny Marie Pomocné, staré terče, šicí stroje Lada, síň Emy Destinové a další. Poté jsme viděli Krýzovy jesličky, které pan Krýza stavěl 60 let! Když jsme si vše prohlédli, opustili jsme muzeum a překročili jsme 15. poledník východní délky, který prochází rohem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dále jsme došli do kostela sv. Jana Křtitele a minoritského kláštera, kde jsme shlédli další betlémy.  Následoval rozchod, na který jsme se všichni těšili. Po rozchodu jsme vyrazili ke zpívající fontáně v domě sv. Floriána. Ale bylo teprve "půl", tak jsme se koukli na dvorek, kde byly kozy a ovce a také kolotoč, na kterém jsme se zatočili. Pak jsme si už všichni sedli k fontáně a poslouchali její zpěv a dívali se na barevné proměny. Nakonec jsme se přesunuli k autobusu a odjeli zpět do Pelhřimova.

 

Bára Buřičová 6. A

Sdílet