Výuka Aj

Výuka Aj neprobíhá pouze v učebnách, ale i mimo budovu naší školy. Již pravidelně navštěvujeme divadelní představení vedená v angličtině. Tento týden shlédli žáci 3. - 5. tříd divadelní představení „Lazy Goat“. Divadelní centrum ze Zlína uvedlo pohádku s písničkami napůl v českém a napůl v anglickém jazyce. Děti se s některými výrazy seznámily už v průběhu vyučování, takže pohádce rozuměly a příjemně se bavily.

Žáci 7. – 9.tříd se už v říjnu zúčastnili edukativního divadelního představení „One day in London“. Díky mladým hercům z Londýna získali kontakt s rodilými mluvčími. Zábavnou formou se seznámili s běžnými anglickými výrazy, jejichž znalost je nutná pro komunikaci v anglicky mluvících zemích.

 

Sdílet