„YPEF – Mladí lidé v evropských lesích“ letos pro ZŠ Krásovy domky již podruhé.

Tentokrát jsme do soutěže přihlásili hned dva týmy, které se snažily připravit na soutěž vědomostní i praktickou, soutěž, která děti motivuje prohlubovat své dovednosti z přírodopisu, konkrétně zaměřené na naše lesy.

Družstvo: Natálie Hrdoušková, Tomáš Rais, a Jakub Kučera obsadilo 3. – 5.
místo a družstvo: Filip Klíma, Jakub Čekal a Petra Bečková obsadilo 12. místo z celkových 18 zúčastněných družstev.

Soutěž byla opět velmi zajímavá, děkujeme pořadatelům za hladký průběh a
milou svačinku.
Blanka Medová

Sdílet