Sběr papíru na ZŠ Krásovy domky


Sběr papíru na ZŠ Krásovy domky má dlouholetou tradici. Hned v prvním roce, kdy jsme se do „Soutěže s panem Popelou“ přihlásili, jsme obsadili první místo v kategorii celkové množství sebraného papíru během školního roku v našem regionu, tzn. jižní Čechy a Vysočina. Stejně dobře jsme si vedli celou dobu, kdy se této soutěže účastníme. Vždy jsme byli mezi prvními třemi nejlepšími
školami, čímž jsme získali nejen finanční odměnu podle aktuálních cen papíru, ale vždy také zajímavé ceny v hodnotě 5000,- Kč. Tyto ceny pravidelně na konci školního roku rozdělujeme mezi nejpilnější pomocníky a zároveň přispíváme např. hračkami či sportovními potřebami dětem do DD Senožaty.
Sběr probíhá každoročně v pěti kolech: září, listopad, leden, březen, květen, příp. mimořádné kolo v červnu, kdy jsme celý výtěžek věnovali na dobročinné účely. Každé kolo představuje dva dny - středu a čtvrtek, kdy od 7.00 do 7.45 hod před školou odebíráme, vážíme a zapisujeme donesené množství papíru, který končí v kontejneru firmy FCC Environment, pořadatele soutěže. Následně vyhotovujeme
tabulku pro každou třídu, kde průběžně sledujeme stav třídního „konta“. Vydělané peníze si každá třída utratí podle svého - např. použije na školní výlet nebo třeba nákup pizzy na nocování ve škole.
Jak si naše škola vede, můžete kdykoliv zjistit na internetu, nahlédnutím do přehledů (průběžné výsledky) firmy FCC „Soutěž s panem Popelou“, region jižní Čechy a Vysočina.
Přispět nám může kdokoliv, nejbližší sběrové dny máme 20. a 21. 3. Děkujeme všem, kteří třídí odpad a recyklací starého papíru chrání přírodu.
Blanka Medová

Sdílet