Hudební výchova ve 4. A

V rámci výuky o hudebních nástrojích si žák 4. třídy, Kryštof Šafrata, přinesl do školy trumpetu. Spolužákům tak mohl ukázat, z jakých částí se trumpeta skládá, jak se správně drží a jak vytvořit ten správný proud vzduchu, který pak rozechvěje rty tak, aby z trumpety vyšel tón. Díky náhradnímu nátrubku si pak spolužáci vyzkoušeli, kolik práce a úsilí to dá na takový nástroj hezky zahrát. Nakonec společně celá třída doprovodila Kryštofovu zahranou lidovou píseň zpěvem a hraním na Orffovy nástroje

Sdílet