Velký úspěch žáků ZŠ Krásovy domky v soutěži Jak jsem potkal přírodu 2019

V letošním roce vyhlásil OMS ČMMJ Pelhřimov ve spolupráci se školským odborem města Pelhřimova již 4. ročník výtvarné a literární soutěže pro žáky základních a uměleckých škol na téma Jak jsem potkal přírodu. Výtvarné a literární práce ohodnotila odborná komise. Z každé kategorie byly vybrány tři nejlepší práce.

Dne 15. června si v Městských sadech v Pelhřimově převzala cenu za výtvarnou soutěž Kateřina Svárovská (první zleva). V literární soutěži se umístili tito žáci: (dále zleva) Zuzana Majrichová, Vít Papež, Kryštof Kutílek (získal zvláštní cenu za mimořádný literární projev), Eliška Fridrichovská a Miroslav Vítek.

Všem úspěšným žákům patří velká gratulace.

Jarmila Dlouhá

Sdílet