Žáci 9. ročníku převzali výstupní vysvědčení

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 proběhlo slavnostní předávání závěrečných vysvědčení žákům 9. ročníku ve Freskovém sále Muzea Vysočiny Pelhřimov. Od 13:00 hodin přebírali svá výstupní vysvědčení žáci 9. A a od 14:00 hodin žáci 9. B. Součástí slavnostního obřadu bylo umělecké vystoupení žáků ZUŠ Pelhřimov, proslov ředitele školy, proslovy třídních učitelů a zástupců absolventů. Mezi pozvanými hosty byli především rodiče žáků. Zakončení školního roku mělo vysokou kulturní a společenskou úroveň a všichni přítomní si tuto událost příjemně užili. P. Rafaj, ředitel školy

Sdílet