Distanční výuka

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR o uzavření všech škol přechází ZŠ Krásovy domky na distanční formu vzdělávání.

Pro žáky na druhém stupni škola využije řešení Učebna Google, které má zdarma k dispozici. Učitelé přes jednotný systém budou řídit práci žáků, poskytovat žákům učební materiály a individuální podporu a také hodnotit jejich práce. Známky z těchto projektů, prezentací, esejí a testů jsou standardní a mají stejnou váhu, jako by měly, kdyby škola fungovala. 

Výuku žáků na prvním stupni zajišťuje třídní učitel. Ke komunikaci s rodiči využije obvyklé nástroje - Edookit, e-mail, telefonický kontakt. Dohodne s rodiči způsob zadávání úkolů a způsob konzultací. Pro žáky 4. a 5. ročníku doporučuji vyzkoušet stejné řešení jako na 2. stupni - komunikovat se žáky a rodiči přes platformu Učebna Google. 

Aplikace Učebna Google funguje plnohodnotně přes internet ve webovém prohlížeči (Chrome, Mozilla Firefox, atp) nebo jako samostatná aplikace pro operační systém Android (odkaz na aplikaci v Google Play) a iOS (odkaz na aplikaci v App Store). Neznamená to ale, že žáci musí být po celou dobu práce na úkolech on-line a sedět přímo u počítače - vždy záleží na konkrétním zadání.
Využití Učebny Google je nejjednodušším řešením řízení výuky pro žáky:
žáci mají neustále přístup ke všem materiálům a zdrojům, které s nimi učitel sdílí žáci vidí pokrok, který v rámci kurzu (předmětu) dělají rodiče nemusí osobně navštěvovat školu, vyzvedávat zadání a odevzdávat vypracované práce. Do Učebny Google (Google Classroom) mají přístup všichni žáci druhého stupně, včetně žáků 4. a 5. ročníku, po přihlášení do své školní e-mailové schránky.

Mgr. Pavel Rafaj, ředitel školy

Sdílet