Slavnostní zahájení šk. roku 2020/2021

V úterý 1. září 2020 poprvé vstoupilo do školy a do své třídy v doprovodu rodičů 53 žáků prvního ročníku. Třídní učitelka třídy 1. A Gabriela Kořínková a vychovatelka školní družiny Dagmar Měkutová přivítaly ve své třídě 26 dětí (z toho 16 dívek), třídní učitelka 1. B Zuzana Sankotová a vychovatelka školní družiny Marie Jírů 27 dětí (z toho 15 dívek). V obou případech jednalo o první přímý kontakt pedagogů s dětmi, protože jarní zápis proběhl v důsledku uzavření škol pouze korespondenční formou a tradiční přípravka byla z důvodu mimořádných opatření zrušena.

Školu navštívila a k dětem v tento den promluvila radní Města Pelhřimova, paní Ivana Kociánová. Děti přišli pozdravit také ředitel školy Pavel Rafaj a zástupkyně ředitele Martina Kohoutová.

Atmosféra byla slavnostní a velmi přátelská, děti vnímavé a roztomilé, bez jakéhokoli náznaku bázně či rozpačitosti. Vyšlo najevo, že všichni, děti, rodiče i pedagogové se na první školní den těšili, a tím pádem si ho i náležitě užili.

Kromě dobrého pocitu si děti odnesly domů i spoustu dárků. Kufříky "Do školy i do přírody bezpečně" a stavebnice Roto, které věnoval dětem Kraj Vysočina a svačinové boxy od firmy Laktea.

Přejeme novým prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, aby našly ve svých spolužácích, v paní učitelce i v paní vychovatelce kamarády, kteří jim pomohou zdolávat nástrahy školní výuky. Rodičům přejeme, aby jim jejich ratolesti přinášely jenom samé radosti. Ať se daří!

Sdílet