Vánoční pohlednice

Děti ze školní družiny si velice dobře vedly ve výtvarné soutěži "O nejkrásnější vánoční pohlednici", kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže v Pelhřimově.V  kategorii 1. a 2. tříd obsadily 1.místo Linduška Hronová a 3. místo Klárka Knězů. 
Vítězkám blahopřejeme! 
Všichni, kteří se do soutěže zapojili a kreslení je bavilo, si zcela jistě zaslouží pochvalu.

Sdílet