Ekosystémy - exkurze 6. B

Pan učitel Vlach pro nás připravil krásnou exkurzi - EKOSYSTÉMY. S pracovními listy a vybaveni mapou jsme vyrazili do přírody. Už ve škole jsme se rozdělili na skupinky podle jednotlivých ekosystémů - les, louka, pole, rybník, řeka, obydlí, zahrada. Všímali jsme si typických rostlin, zajímali nás živočichové a vztahy mezi nimi - potravní řetězce. Někteří fotili, někteří sbírali rostlinky do herbáře, protože výstupem kromě vyplněných pracovních listů je i plakát, který tvoříme v hodinách výtvarné výchovy. Nachodili jsme celkem přes 20 km, užili si krásné počasí a hlavně, poznávali jsme přírodu přímo v terénu.

Ing. B. Medová

Sdílet