Ekosystémy v 6. ročníku

Koncem května a na začátku června jsme vyrazili s žáky 6. ročníků na praktické terénní cvičení z předmětu přírodopis. Tak trochu se jednalo i o dodatečnou stmelovací a sportovní akci po tak dlouhém společenském a možná i pohybovém půstu.


Jejich hlavní náplní práce bylo doplnit pracovní listy s vybraným ekosystémem ( les, louka, rybník, pole, řeka,….). Znázorňovali potravní vztahy, zařazovali pozorované živočichy a rostliny z ekosystému do uvedených klasifikačních skupin podle jejich společných znaků. Zároveň přemýšleli nad tím jak jsou organismy navzájem spolu provázané a jakým způsobem by přírodu v příslušném přírodním společenstvu ochránili i pro další generace. Některé odpovědi byly vskutku originální a podnětné.

Jako pomůcky pro pozorování žákům sloužili lovné síťky, smýkačky, emitky, lupy a atlasy pro určování vodního hmyzu. Zájem pro praktické pozorování byl patrný od začátku do konce vycházky.

Ve škole ještě svoji skupinovou práci rozšířili výtvarným zachycením vybraného přírodního celku, kde zapojili i svoji fantazii. Všechny zúčastněné žáky chválím za jejich pracovní zapálení a spolupráci, ale také za úctyhodný fyzický výkon.

Lukáš Vlach

Sdílet