Vyhráli jsme 3. místo ve sběru papíru s panem Popelou

V regionu Jižní Čechy a Vysočina získala ZŠ Krásovy domky 3. místo v "Soutěži s panem Popelou" za celkové množství nasbíraného papíru v tomto školním roce. Během pěti sběrových akcí se podařilo nasbírat celkem 26 660 kg starého papíru. Tato soutěž vede žáky a celé rodiny k odpovědnému zacházení s recyklovatelným materiálem, ale i ke spolupráci v rámci třídních kolektivů (děti si sběrem mohou vydělat peníze na třídní konto). Velký dík patří všem, kteří pravidelně přispívají a hlavně také malým pomocníkům, bez kterých by se tato akce neobešla. Od pořádající společnosti FCC Group škola obdržela krabici dárků v hodnotě 5 000,- Kč, které následně mezi ochotné pomocníky byly rozděleny.

Sdílet