Marťánci aneb ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

se koná v Základní škole Pelhřimov, Krásovy domky 989, v 1. patře nové školní budovy (vstup od kulturního domu "Máj")

v pátek dne 14. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hodin
a v sobotu dne 15. dubna 2023 od 8:00 do 10:00 hodin.

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2023 dovrší šestý rok věku. Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky. Zápis doporučujeme též dětem, jimž byla loni školní docházka odložena o 1 rok. Rodiče u zápisu předloží: doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz) a rodný list dítěte.

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet