Šesté ročníky nejvíce nadchl život bývalých kutnohorských havířů

S blížícím se koncem školního roku vyrazili žáci šestého ročníku na exkurzi do Kutné Hory. První kroky vedly do Sedlce u Kutné Hory, kde zhlédli cisterciácký klášter a unikátní kostnici pod kostelem Všech svatých, která je vyzdobena ostatky přibližně 40 000 nebožtíků. Navštívili také expozici Českého muzea stříbra a komentovanou prohlídku Chrámu svaté Barbory. Žákům se nejvíce líbila právě prohlídka zlomku přístupných šachet v podzemí Kutné Hory, kde mohli na několik okamžiků poznat těžké pracovní podmínky tehdejších havířů.

Sdílet