Den dětí si užily děti i ve školní družině, za soutěže byly náležitě odměněny

Ze začátku měsíce se ve školní družině uskutečnil Den dětí. Pro děti byly připraveny soutěže a aktivity nejen sportovní, které vyžadovaly využití sil, ale i takové, při kterých procvičily svou mysl. Všechny děti pak byly za svou snahu a odhodlání při plnění úkolů odměněny.

Fotogalerie k dispozici zde.

Sdílet