O škole

Stručně o ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 989

480 žáků je rozděleno do 18 tříd. Zhruba čtvrtina žáků dojíždí z okolních obcí. Prostorové podmínky pro výuku jsou vyhovující. Děti mají k dispozici moderní informační centrum, odbornou učebnu fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a tři počítačové učebny.

Na 1. i na 2. stupni využívají žáci interaktivní tabule. Půdní vestavba disponuje moderními jazykovými učebnami a výtvarným ateliérem. Ve dvoře školy je přírodní zahrada s učebnou. Do školy se můžete přijít podívat kdykoliv. Rádi se vám budeme věnovat.

Výuka a výchova dětí

Pokud se týká výuky, chce se škola i nadále ubírat cestou kvality. Vaše děti se budou učit podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola pro život“, se kterým máme dlouholeté zkušenosti. Jedná se o vyvážený učební plán s rovnoměrným zastoupením naukových a výchovných předmětů. Povinná výuka anglického jazyka začíná již v 1. ročníku. 

V 6. a v 7. ročníku si žák na základě svých předpokladů, zájmů a budoucí profesní orientace doplňuje svůj týdenní učební plán z nabídky volitelných předmětů.

Od 8. ročníku začíná výuka druhého cizího jazyka. V 8. a 9. ročníku je věnována vyšší časová dotace výuce českého jazyka a matematiky.

Žáci naší školy jsou každoročně úspěšní v okresních a regionálních soutěžích a dosahují dobrých výsledků i na středních školách.

Škola realizuje program péče o mimořádně nadané žáky a program péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole se věnuje dětem individuálně speciální pedagog, který je zaměstnancem školy.    

Pro děti 1. – 4. ročníku je zřízeno 5 oddělení školní družiny, pro děti 5. – 9. ročníku nabízí zájmovou činnost školní klub.

ZŠ Krásovy domky - tvořivá škola

 1. Tvořivá škola je postavena na pilířích zdravé školy, jimiž jsou pohoda školního prostředí, zdravé učení a rozvoj zdravých vztahů.
 2. Výuka směřuje od tradičních encyklopedických forem k tvořivé práci s informacemi a opírá se o tradiční českou činnou školu. Nezanedbatelnou součástí práce se stává projektové a kooperativní vyučování.
 3. Tvořivá škola je školou demokratickou. Na vytváření pravidel a norem se podílejí děti prostřednictvím žákovského parlamentu.
 4. Na veřejnosti se škola prezentuje kulturními a sportovními akcemi, jako je např. školní akademie, rodičovský ples nebo turistická akce "Šlape celá škola".

Jak vzniklo logo Základní školy Krásovy domky

Logo ZŠ Krásovy domky

Navrhnout a vytvořit smysluplné logo školy není vůbec jednoduchá věc. Logo by mělo vyjadřovat filosofii školy, mělo by odrážet tradice, mělo by být přijatelné pro děti, aby se s ním dokázaly ztotožnit. Logo je prostě symbolem příslušnosti ke komunitě školy.

Žákovský parlament si v roce 2001 vzal za své vymyslet vhodný námět. Byla vyhlášena soutěž o nejlepší logo. Návrhů se sešlo asi 20, ale nebylo to ono. Chyběl nápad. Pravítka, trojúhelníky, knihy, sovy … ne, ne, ne.

Pomohla náhoda. Děti se rozhodly, že adoptují zvířátko v jihlavské ZOO a že budou přispívat na zabezpečení jeho chovu. Z nabídky ZOO pak žákovský parlament odhlasoval želvičku. A želvičku skutečně začali žáci školy sponzorovat.

A jaké bylo pro děti překvapení, když zjistily, že želva je symbolem vytrvalosti, síly a rozvahy. A že má vztah k matematice, stejně jako naše škola, v níž dvacet let žila tradice matematických tříd.  

Učencům ve starověké Číně se totiž podle legendy zjevila obrovská želva, která měla na krunýři magický čtverec tvořený třikrát třemi různými číslicemi. Ať se čísla sčítala po sloupcích, řádcích či úhlopříčkách, byl jejich součet vždy patnáct.

Z tohoto pozoruhodného úkazu se prý zrodila čínská filosofie, astrologie a numerologie. Z tohoto pozoruhodného úkazu se v roce 2002 zrodilo i něco moderního a ryze českého – logo Základní školy Krásovy domky Pelhřimov. 

Školní hymna

Koncem roku 2015 reagovala naše škola na nabídku hudebního pořadu agentury Atomic s názvem „Škola v nahrávacím studiu“. Hudebně zábavného pořadu ve velkém sále Kulturního domu Máj se zúčastnili všichni žáci naší školy. Děti se dověděly nejen vše o zvukové technice a práci v nahrávacím studiu, ale produkt, který vznikl díky tomuto pořadu je srdeční záležitostí naší školy. 

Tímto produktem je profesionální hymna naší školy. Píseň, která vznikla, je rockového charakteru a je vytvořena tak, aby zachytila tradice, odrážela filosofii školy a aby bavila nižší i vyšší ročníky. Text hymny vznikl ve škole se záměrem motivovat děti k lepším výkonům jak ve škole, tak i mimo ni. Autorem hudby je agentura Atomic.

Dne 21. 12. 2015 byla během dvouhodinového pořadu nahrána verze hymny zpívaná všemi žáky 1. stupně a vzápětí během následujících dvou hodin verze zpívaná všemi žáky 2. stupně.

Nahrávky si autoři hudby odvezli do Prahy a poté následovala práce na jejich zpracování. Po třech týdnech nám agentura zaslala definitivní podobu hymny a převedla na naši školu autorská práva. To znamená, že v rámci školy si mohou všichni skladbu kopírovat dle potřeby nebo zájmu, a to neomezeně. Je to prostě naše dílo, náš originál.

Závěrem je třeba dodat, že agentura odvedla vynikající profesionální práci, jejímž výsledkem je opravdu působivá a „chytlavá“ školní hymna. Od té doby byla hymna prezentována při různých akcích školy a vždy se setkala s pozitivními ohlasy.

Důležité je, že se školní hymna líbí žákům, kteří ji díky tomu, že se přímo podíleli na její nahrávce, přijali za vlastní a jsou na ní náležitě pyšní.

Text hymny:

 1. Pondělí, úterý, středa až pátek,
  pokud zrovna není státní svátek,
  pospícháme do školy.
  Nad střechami domů právě svítá,
  magická želva všechny zdálky vítá, 
  zvládnem všechny, všechny úkoly.

 2. V máji do přírody šlape celá škola,
  rodiče nám vyglancují boty nebo kola,
  všichni si to užijí.
  V předvánočním čase, ať malí či velcí,
  stanou se z nás rázem zpěváci a herci
  na školní akademii.

  R:  Super škola Krásovy domky,
  máme ji rádi, jasná zpráva  - je prima škola.
  Základka Krásovy domky,
  ať žije, hurá, vivat, sláva - věkům odolá.

 3. Deváťáci na plese, kluci i holky,
  zatančí si spolu v rytmu blues či polky,
  radost hledět na páry.
  Přírodní zahrada je naše pýcha,
  při sportovních kláních se nám dobře dýchá,
  chodby zdobí poháry.

  R:  Super škola Krásovy domky, …
  R:  Super škola Krásovy domky, …

  Ať žije, hurá, vivat, sláva!
  Ať žije, hurá, vivat, sláva!

Nabídka bezplatných zájmových kroužků

Přípravka pro budoucí prvňáčky:  zábavná forma přípravy na vstup do školy

1. stupeň ZŠ: Zdravoťáček, Zálesáček, Baskeťáček, Aerobic 

2. stupeň ZŠ: Kroužek šití, Publicistický kroužek, Zdravoťák