Pedagogický sbor

Pro komunikaci s vyučujícími, pro omlouvání hodin nebo pro hlášení budoucí absence žáka je vhodné využít školní informační systém Edookit.

1. stupeň

2. stupeň

Speciální pedagog

Od února 2017 je na škole díky projektu zřízena funkce školního speciálního pedagoga. Speciální pedagog provádí diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků a pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami do kolektivů běžných tříd. Kromě výkonu přímé pedagogické činnosti spolupracuje také na tvorbě plánů pedagogické podpory a v případě doporučení i na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s potřebou podpůrných opatření.

Pedagogičtí asistenti