Pro rodiče

Vážení rodiče,

vítáme Vás na webových stránkách ZŠ Krásovy domky v Pelhřimově. V této sekci najdete vybrané informace pro rodiče:

Edookit - školní informační systém

Školní speciální pedagog

Pokud hledáte ucelené informace o škole, najdete je v sekci "Základní škola" v horním menu, začít můžete například na stránce "O škole".

Edookit - školní informační systém

Počátkem roku 2017 byl na škole zaveden školní informační systém Edookit, který našim žákům a jejich rodičům nabízí přístup do elektronické žákovské knížky a k informacím týkajících se výuky (domácí úkoly, změny v rozvrhu aj.).

Zákonní zástupci mohou v systému Edookit navíc omlouvat zameškané hodiny a potvrzovat závazná sdělení školy (ředitele školy nebo třídního učitele). Potvrzení má povahu informovaného souhlasu a odpovídá podpisu zákonného zástupce. Proto je nezbytně nutné, aby žáci neměli přístup ani k účtu zákonného zástupce ani do e-mailové schránky, se kterou je Edookit účet zákonného zástupce propojen.

Přístup do Edookitu

Pro přístup do Edookitu musí mít každý uživatel zřízenou e-mailovou adresu, na kterou informační systém zašle instrukce pro přihlášení (zadání hesla), a nebo přes kterou je možné přístup do Edookitu obnovit.

Přistupovat do Edookitu lze přes webový prohlížeč na adrese https://krasovy-domky.edookit.net/ (přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla) a nebo pomocí aplikace v chytrém mobilním telefonu s operačním systémem:

Při používání mobilní aplikace je nutné navíc zadat tzv. ID školy: krasovy-domky.

Problémy s přihlášením

Pokud se nemůžete do Edookitu přihlásit, mohou Vám pomoci následující kroky:

  1. V případě ztráty nebo zapomenutí hesla zvolte na přihlašovací stránce "Problémy s přihlášením" a nebo přímo odkaz pro obnovu. Po zadání přihlašovacího jména a nebo e-mailové adresy provázané s účtem v Edookitu Vám systém sám zresetuje heslo a zašle znovu úvodní vstupní e-mail (přes odkaz v e-mailu si budete moci zadat heslo nové).
  2. Jestliže si nejste jisti přihlašovacím jméneme-mailovou adresou, nebo dochází opakovaně k chybám při přihlašování, napište nám, pokusíme se Vám přístup k účtu obnovit. Kontaktní adresa: juzl@krasovy-domky.cz.

Návod pro práci s informačním systémem Edookit

Školní speciální pedagog

Od února 2017 mají učitelé, žáci i rodiče možnost využívat služeb školního speciálního pedagoga. Veškeré prováděné činnosti jsou v souladu s vyhláškou č. 116/2011 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Náplní své práce rovněž speciální pedagog zajišťuje úkoly stanovené vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Školní speciální pedagog je členem školního poradenského pracoviště a zaměřuje se na přímou pomoc cílové skupině žáků a to ve spolupráci s rodiči a učiteli. Při své práci se řídí etickým kodexem a je vázán mlčenlivostí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ke školnímu speciálnímu pedagogovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů, ale také na základě vlastního přání. Školní speciální pedagog pracuje s jednotlivými žáky či žákovskými skupinami.

Kontakt

 

Konzultační hodiny

Žáci a učitelé: denně od: 8.00 – 14.00

Rodiče / zákonní zástupci: každou středu od 8.00 – 12.00 nebo kdykoliv po předchozí telefonické domluvě

Kde: v přízemí hlavní budovy (sborovna v těsné blízkosti ředitelny školy)