Projekt "Šablony II pro ZŠ a ŠD Krásovy domky"

Projekt s názvem Šablony II pro ZŠ a ŠD Krásovy domky probíhá v rámci operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – ŠABLONY II.

Výše dotace: 1 848 815,- Kč

Období realizace: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 (24 měsíců).

Aktivity – šablony:

Podpora společného vzdělávání (školní speciální pedagog), podpora nových metod ve výuce a ve ŠD (kluby deskových her a zábavné logiky), podpora zavádění ICT do školní družiny.

Stav realizace: projekt ukončen, všechny výstupy naplněny:

1) ZŠ – školní speciální pedagog – plný úvazek

2) vzdělávání pedagogů v ICT – 9 osob v rozsahu 8 hodi

3) 4 kluby zábavné logiky a deskových her

4) 1 klub zábavné logiky a deskových her ve školní družině

5) vzdělávání pedagogů v ICT ve školní družině – 3 osoby v rozsahu 8 hodin

6) využití ICT ve školní družině – nákup 10 tabletů, 64 hodinových lekcí v 64 týdnech

7) školní asistent ve školní družině (0,25 úvazku) – nepedagogická profese

Zatím nebyly vloženy žádné fotky.
Sdílet