Projekt "Šablony III pro ZŠ Krásovy domky"

Informace o projektu

Operační program Věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV)

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Název projektu: Šablony III pro ZŠ Krásovy domky

Požadovaná výše dotace: 913 922,- Kč

Finanční spoluúčast školy: 0,- Kč

Období realizace: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023 (24 měsíců)

Aktivity projektu:

– školní speciální pedagog – plný úvazek

– využití ICT ve výuce – nákup 10 tabletů, 48 hodinových lekcí s využitím tabletů ve 48 týdnech

– projektový den s tématikou environmentálního vzdělávání – vzdělávací blok pro jednu třídu v rozsahu 4 vyučovacích hodin pod vedením učitele a odborníka z praxe

Zatím nebyly vloženy žádné dokumenty.
Sdílet