OP Jan Amos Komenský

Informace o projektu

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Název projektu: ZŠ Krásovy domky

Požadovaná výše dotace: 3 131 306,- Kč

Finanční spoluúčast školy: 0,- Kč

Období realizace: 1. 9. 2022 – 31. 7. 2025 (35 měsíců)

Aktivity projektu:

Sdílet