Zápis do 1. ročníku - aktuální informace

Vážení rodiče,

Termín zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025:

pátek 5. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin;

sobota 6. 4. 2024 od 8:00 do 10:00 hodin.

Zápis proběhne prezenční formou v budově školy.

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2024 dovrší šestý rok věku. Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky. Zápis doporučujeme též dětem, jimž byla loni školní docházka odložena o 1 rok.

 Mgr. Jan Jůzl, ředitel školy

Žádost o odklad - jak postupovat

Vážení rodiče.

K žádosti o odklad začátku povinné školní docházky o jeden rok musíte přiložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře.

Opatřete si, prosím, doporučující zprávy před termínem zápisu.

Omezený režim provozu PPP Pelhřimov:

 • příjem objednávek pouze prostřednictvím e-mailu či telefonicky:
  Telefon: +420 565 323 621 nebo +420 739 572 940,
  E-mail: poradnape@pppaspcvysocina.cz, 
  Web: https://www.pppaspcvysocina.cz/pracoviste/ppp-pelhrimov-0
 • objednaní klienti – vyšetření proběhne v plánovaném termínu (pokud daný odborný pracovník nebude přítomen – vyšetření se přesune na jiný termín, klient o této změně bude informován telefonicky – na tel. čísle, které uvedl jako kontaktní),
 • vydávání zpráv a doporučení – veškeré zprávy a doporučení budou zaslány poštou.

Ze zákona musíte zápis absolvovat, i když nemáte odborná doporučení k dispozici. V tom případě odborné zprávy dodáte do školy později, jakmile si je opatříte. 

Mgr. Jan Jůzl, ředitel školy

------

Přípravná třída

Pro školní rok 2024 – 2025 schválila Rada města Pelhřimova zřízení přípravné třídy na Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. Kapacita přípravné třídy je 10 – 15 dětí. Pokud by bylo při zápise do přípravné třídy zjištěno výrazné překročení kapacity, byla by operativně zřízena druhá přípravná třída na Základní škole Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace. V případě zřízení druhé přípravné třídy by se při přijímání dětí postupovalo podle aktuálních kritérií pro přijímání dětí do přípravné třídy.

Spádový obvod školy pro školní rok 2023/2024

Spádový obvod Základní školy Pelhřimov, Krásovy domky 989 – ulice:

Antonína Sovy, Bezručova, Čajkovského, Čapkova, Děkanská, Do Polí, Družstevní Dvořákova, F. B. Vaňka, Fibichova, Habrová, Hrdinova, Husova, J. Kurandové, Janáčkova, Javorová, Jiráskova, Jiřího Líra, K Jezu, K silu, Ke Stráži, Kouřimského,  Krásovy domky, Křemešnická, Libkovodská, Lidická, Lipských, Matějkova, Mikuláše z Pelhřimova, Na Houfech, Na Hradišti, Na Výsluní, Nádražní, Nerudova, Olešenská, Pichmanova, Pivovarská, Plevnická, Pod Hájkem, Pod Kalvárií, Pod Šancemi, Příkopy, Průběžná, Rosolova, Růžová, Rynárecká, Řemenovská, Říčanského, Smetanova, Solní, Školní, Topolová, Tylova, U Agrostroje, U Nádraží, U Popovic, U Splavu, Údolní, V. Petrů, Vlásenická, Wolkerova, Žitná, Žižkova

Smluvní obce: 

Dehtáře, Dobrá Voda, Kojčice, Libkova Voda, Pavlov, Žirov

Kritéria pro přijetí

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 budou v prvním ročníku otevřeny 2 třídy. Pro přijímání dětí do prvního ročníku je stanoven limit 60 žáků (tzn. 30 žáků na jednu třídu).

Převýší-li poptávka stanovený limit pro přijímání dětí do prvního ročníku, rozhodne ředitel školy o přijetí podle následujících kritérií v daném pořadí: 

 1. dítě má trvalé bydliště ve spádovém obvodu ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 989,
 2. dítě nemá trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy, ale má sourozence, který je nebo byl žákem ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 989,
 3. dítě nemá trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy.

Ředitel přijme všechny děti ze spádového obvodu školy. Pokud nebude možné přijmout všechny děti splňující kterékoliv následné kritérium (č. 2 a č. 3), rozhodne v rámci daného kritéria o doplnění dětí do stanoveného limitu 60 žáků los s úředně ověřeným průběhem.

V Pelhřimově dne 16. 1. 2024

Mgr. Jan Jůzl, ředitel školy