Zápis

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se bude konat v pátek 5. dubna 2019 od 14:00 hodin do 17:00 hodin a v sobotu 6. dubna 2019 od 8:00 do 10:00 hodin. Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2019 dovrší šestý rok věku. Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky. Zápis doporučujeme též dětem, jimž byla loni školní docházka odložena o 1 rok.

Rodiče u zápisu předloží doklad o trvalém bydlišti (občanský průkaz) a rodný list dítěte. V případě žádosti o odklad také zprávu pedagogicko-psychologické poradny s doporučením odkladu školní docházky.

Spádový obvod školy

Spádový obvod Základní školy Pelhřimov, Krásovy domky 989 – ulice:

Antonína Sovy, Bezručova, Čajkovského, Čapkova, Děkanská, Do Polí, Družstevní, Dvořákova, F. B. Vaňka, Fibichova, Habrová, Hrdinova, Husova, J. Kurandové, Janáčkova, Javorová, Jiráskova, Jiřího Líra, K Jezu, K silu, Ke Stráži, Kouřimského, Krásovy domky, Křemešnická, Libkovodská, Lidická,  Lipských, Matějkova, Mikuláše z Pelhřimova, Na Houfech, Na Hradišti, Na Výsluní, Nádražní, Nerudova, Olešenská, Pichmanova, Pivovarská, Plevnická, Pod Hájkem, Pod Kalvárií, Pod Šancemi, Příkopy, Průběžná, Rosolova, Růžová, Rynárecká, Řemenovská, Říčanského, Smetanova, Solní, Školní, Topolová, Tylova, U Agrostroje, U Nádraží, U Popovic, U Splavu, Údolní, V. Petrů, Vlásenická, Wolkerova, Žitná, Žižkova                                 

Smluvní obce: 

Dehtáře, Dobrá Voda, Kojčice, Libkova Voda, Pavlov, Žirov

Kritéria pro přijetí

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 budou v prvním ročníku otevřeny 2 třídy.

Pro přijímání dětí do prvního ročníku je stanoven limit 60 žáků, tzn. 30 žáků na jednu třídu.

Převýší-li poptávka stanovený limit pro přijímání dětí do prvního ročníku, rozhodne ředitel školy o přijetí podle následujících kritérií v daném pořadí:

1.     dítě má trvalé bydliště ve spádovém obvodu ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 989

2.     dítě nemá trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy, ale má sourozence, který je nebo byl žákem            ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 989

3.     dítě nemá trvalé bydliště ve spádovém obvodu školy

Ředitel přijme všechny děti ze spádového obvodu školy. Pokud nebude možné přijmout všechny děti splňující kterékoliv následné kritérium (č. 2, č. 3), rozhodne v rámci daného kritéria o doplnění dětí do stanoveného limitu 60 žáků los s úředně ověřeným průběhem.

V Pelhřimově dne 3. 1. 2019

                                                                                                                Mgr. Pavel Rafaj, ředitel školy

Časté dotazy

1. Mohu přijít s dítětem k zápisu do vaší školy, ačkoliv nebydlíme ve vašem spádovém obvodu? Ano, ze zákona máte možnost výběru školy. Při přijímání postupuje ředitel školy podle kritérií. Pokud vaše dítě nebude z kapacitních důvodů přijato, převede se zápisová dokumentace na jinou vámi vybranou školu, nebo na vaši spádovou školu.

2. Jak vysoká je pravděpodobnost přijetí dítěte z nespádového obvodu do vaší školy? U sourozenců stávajících žáků školy stoprocentní. U ostatních dětí velmi vysoká: na základě dostupných statistických údajů předpokládáme, že bude k dispozici přibližně 15 volných míst, což nám umožní přijmout všechny uchazeče. 

3. Musíme se k zápisu dostavit, i když už máme v ruce doporučený odklad školní docházky? Ano, zápis je pro vás povinný. Doporučení vezměte s sebou. Odklad musí schválit svým rozhodnutím ředitel školy.

4. Loni jsme byli u zápisu, ale získali jsme odklad školní docházky o 1 rok. Musíme znovu k zápisu? Zákon vám tuto povinnost neukládá. Účast u zápisu však v tomto případě jednoznačně doporučujeme a pro vaše dítě je velkým přínosem. 

5. Jaké doklady si máme vzít s sebou k zápisu? Občanský průkaz nebo doklad o trvalém pobytu dítěte, rodný list dítěte, případně zprávu pedagogicko-psychologické poradny s doporučením odkladu školní docházky (pokud budete žádat o odklad).

6. Jak zápis probíhá? K zápisu můžete přijít kdykoliv ve stanovené době, na pořadí nezáleží. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí a zápisový list. Potom dítě v doprovodu učitele plní úkoly na jednotlivých stanovištích. Vše probíhá hravou a zábavnou formou. Na konci učitel slovně zhodnotí předpoklady dítěte pro vstup do školy. Rodiče si odnesou informace o přípravce a o dalším průběhu přijímacího řízení, děti upomínkové dárky.

7. Organizuje vaše škola setkávání budoucích prvňáčků před zahájením školní docházky? Ano. V průběhu dubna a května pořádáme tzv. přípravku pro předškoláky. Děti už jsou rozděleny do tříd a budoucí třídní učitelka s nimi pracuje 1 hodinu týdně v odpoledním čase. Přínosem je, že si děti zvyknou na prostředí školy, na paní učitelku, a že při činnostech naváží první vzájemné kontakty s budoucími spolužáky. Nástup do školy po prázdninách je pro ně potom snazší.

8. Kdo bude příští školní rok učit v prvních třídách? Není žádným tajemstvím, že do prvních tříd přecházejí pravidelně učitelky z 3. ročníku. V příštím školním roce budou v prvních třídách učit Mgr. Ivana Krumplová a Mgr. Jitka Tůmová.

Z pohádky do pohádky (zápis - duben 2018)