ŠVP

"Chcete-li dobře vzdělávat, pamatujte na tré věcí - hlava, ruce, srdce." (J. A. Komenský)

Školní vzdělávací program Tvořivá škola pro život naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech činnostního učení.

Školní řád

Organizace školního roku

Formuláře pro rodiče

Dokumenty