Školní parlament

Žákovská samospráva na základní škole Krásovy domky vznikla v roce 1999 a od té doby se pravidelně schází. Vždy jeden chlapec a jedna dívka zastupují jednu třídu, zástupci jsou voleni ve třídách a to na dobu jednoho školního roku.  Protože jsou zástupci voleni z 4. – 9. tříd, je Žákovský parlament 24 čtyřčlenný. Ze zástupců se volí tříčlenný výkonný výbor, který  si zvolí předsedu či předsedkyni.

Co nás zajímá?

Spolupráce s Hodinou H –zástupci všech škol diskutují s vedením Města své návrhy na zlepšení vybavenosti sportovišť, škol,…

Náměty z tříd, co by se dalo zlepšit či uskutečnit ve škole.

Naše akce

Problém se tříděním odpadů ve škole – zapojení do soutěže Recyklohraní

Dlouholetá tradice v adopci „na blízko“ finanční pomoc dětem z DD Senožaty z výtěžku sběru papíru.

A spousta dalších…….

Jak pracujeme?

Jednotliví zástupci mají možnost na každé schůzi vyslovit svůj názor, nebo přednést své návrhy, jak školu vylepšit a zpříjemnit. Tyto návrhy nevychází pouze od nich, ale hlavně z diskusí ve třídách.

Po předložení návrhu se většinou postupuje formou hlasování a návrh je buď schválen, nebo zamítnut.

O každém návrhu mluví zástupci se třídou, kterou zastupují.

Co jsme společně dokázali?

Dokázali jsme zlepšit prostředí školy: velká zrcadla na WC, sifon s pitnou vodou, venkovní hřiště.

Každá třída získá finanční podíl na penězích za sběr.

Z výtěžku ze sběru papíru jsme pomohli spolužačce s podporou po vážné nemoci.

Zorganizovali jsme spoustu úspěšných soutěží a akcí (čtenářská, počítačová …)

Vyjadřujeme se k školnímu řádu.