Sopečná činnost na ZŠ Krásovy domky tvořivě

  Hodiny zeměpisu v šestých třídách ZŠ Krásovy domky proběhly poněkud netradičně. Žáci a žákyně si mohli vyzkoušet průběh sopečné erupce na vlastnoručně vyrobených sopkách. Prokázali nejen svou tvořivost při výrobě originálních modelů, ale dokázali také popsat, z jakých částí se sopka skládá, vysvětlit, jak celý proces sopečného výbuchu probíhá. 

Ing. Blanka Medová

Sdílet