Advokáti do škol

   Ve středu 15. ledna 2020 se v rámci projektu Advokáti do škol uskutečnila beseda s advokátkou. Do třídy 7. A přišla paní Eva Decroix, která pracuje v advokátní kanceláři v Jihlavě.

   Nejdřív se nám představila a pak jsme poznávali všechny druhy advokátů, jako je např. exekutor, obhájce, notář a další. Jako druhou aktivitu zvolila paní advokátka „obhajování“. Hra spočívala v tom, že jsme se rozdělili na dva týmy. Každý tým dostal výňatek z Listiny práv a svobod a dva články z internetových stránek. Hledali jsme, která práva jsou v nich podle Listiny porušována, čím daného člověka obhájit, nebo proč by se článek neměl vyskytovat na internetu. Třetí hra spočívala v tom, že jsme se opět rozdělili na dvě skupiny a dostali jsme komiksový příběh „Jak Katku dostal dětský dluh“. Katka byla samá lumpárna a my jsme říkali, co udělala špatně, a jak by se měla zachovat. Nakonec pár lidí ze třídy dostalo papírek se dvěma větami a měli rozhodnout, která je pravdivá a proč.  V závěru zbyl čas na otázky a mohli jsme si vyzkoušet soudcovský talár.

   Dvě hodiny utekly jako voda. Beseda byla zajímavá. Líbila se nám zábavná forma. Paní advokátka byla příjemná a  kamarádská.

Eva Belžíková, 7. A  ZŠ Krásovy domky Pelhřimov

Sdílet