Výuka od pondělí 24. 5. 2021 do konce školního roku

Od 24. května 2021 se celá škola vrací k prezenční výuce. Do lavic zasednou všichni žáci 1. - 9. ročníku. Ruší se povinnost dodržení homogenity skupin.

Výuka tělesné výchovy je umožněna na venkovních sportovištích bez omezení, v tělocvičnách za dodržení maximálního počtu 30 žáků a minimální plochy 15 m2 na žáka. V hodinách hudební výchovy není povolen zpěv. 

Testování žáků bude probíhat samotestováním neinvazivními antigenními testy, a to každé pondělí hned po příchodu do školy.

Žáci jsou povinni používat ve vnitřních prostorech školy minimálně jednorázové chirurgické roušky na ochranu dýchacích cest, alternativně respirátory nebo nanoroušky třídy FFP2.

Pro žáky 1. – 4. ročníku bude otevřena bez omezení školní družina (ranní družina od 6:15 hod. do 7:45 hod., odpolední družina do 16:15 hod.).

Žákům 5. - 9. ročníku bude k dispozici školní klub.

 

Sdílet